Rhydygors School Old Logo Small

We are able to confirm that an individual at the school has tested positive for COVID-19.

Please be assured we have robust procedures in place and the Test, Trace, Protect process is being followed.

All individuals who have been identified as close contacts are being contacted.

We will be providing information to all parents shortly


 Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn yr ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19.

Hoffem eich sicrhau bod gweithdrefnau cadarn ar waith a bod y broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn.

Cysylltir â'r holl unigolion y nodwyd eu bod yn gysylltiadau agos.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth i'r holl rieni cyn bo hir.


 

 

Please click to open

Llythyr Rhieni A Gofalwyr 21 10 20

File size: 267 KB (PDF File)

Parents And Carers Letter 21 10 20

File size: 272 KB (PDF File)