SNAP CYMRU

 

Additional Learning Needs Information Events for Parents
SNAP Cymru in partnership with the Additional Learning
Needs Transformation Lead for South West and Mid
Wales is pleased to invite you to a free information event
for parents

 

Information

 


 

Mae’n bleser gan SNAP Cymru, mewn partneriaeth ag
Arweinydd Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar De
Orllewin a Chanolbarth Cymru , eich gwahodd i ddigwyddiad
gwybodaeth i rieni’n sy’n gyfle i ddeall y newidiadau sydd ar y
gweill o ran y ffordd mae anghenion addysgol arbennig yn cael
eu diwallu yng Nghymru

 

Gwybodaeth